در ابتدای این نشست علمی_ حقوقی از طرف طاهره رستمی عضو انجمن علمی حقوقی پردیس دانشگاهی باختر به شرکت کنندگان خیر مقدم  و برگزاری این نشست علمی به میزبانی فرهیختگان حقوقی استان را بسیار ارزنده دانست و ابراز امیدواری کرد که مؤسسه آموزش عالی باختر  میزبانی همچون نشستی را برای خود افتخار می‌داند و خواستار تداوم همکاری و مشارکت دستگاه قضایی استان و نهادهای مختلف در ارتباط و تعامل با موسسه باختر در نشست های علمی شد.

در این نشست دکتر اسماعیل قمری قاضی دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان ایلام به تشریح راهبردهای سیاست جنایی قضایی در رابطه با پیشگیری از جرایم سایبری پرداخت.

دکتر قمری در رابطه با کاربران فضای سایبری هشدار داد که هیچ‌گاه با ناآگاهی و از روی طمع به فضای سایبری ورود نکنند، از خریدهای اینترنتی مطمئن باشند و همواره تا از اعتبار یک سایت اطلاع نداشته ورود به لینک اعلامی را نداشته باشند، خصوصا در رابطه با پیامک‌هایی‌ که حاوی اطلاعات و درخواست‌های مشکوک هستند تحت هیچ شرایطی ورود نکنند. از قراردادن اطلاعات شخصی خود تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران خودداری کنند.

 

برگزاری نشست " بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای"
برگزاری نشست " بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای"
برگزاری نشست " بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای"
برگزاری نشست " بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای"
برگزاری نشست " بازشناسی ظرفیت‌های پیشگیری از جرم در رویکرد با جرایم رایانه‌ای"

 

 

وی توجه به هشدارهای پلیس فتا را برای کاربران فضای مجازی جدی دانست و در ادامه به موضوع سیاست جنایی مشارکتی و نقش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی دانشگاهیان و جامعه محلی در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی تاکید داشت.

وی در رابطه با استفاده از ظرفیت پایان نامه‌های دانشجویان حقوق کیفری به موضوع پیشگیری از جرایم سایبری اشاره داشت و خواستار همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این زمینه شد و از همکاری با دانشگاهیان در رابطه با موضوعات و پژوهش‌های علمی حقوقی تحت عنوان پیشگیری از جرایم و خصوصاً با اولویت پیشگیری از جرایم سایبری استقبال کرد.  

دکتر ایوب نوریان دادستان دادسرای نظامی استان ایلام هم به روش‌های غیر کیفری پیشگیری از جرایم سایبری، پرداخت.

وی با استفاده از نظریات جرم شناسی به تشریح اقدامات غیر‌رسمی و غیر کیفری همچون پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جرایم سایبری پرداخت؛ پیشگیری های غیر کیفری رو کم هزینه تر و موجب کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری دانست و تاکید داشت: به منظور یک سیاست جنایی مطلوب باید به این پیشگیری های غیر کیفری توجه کافی بشود.

دکتر نوریان به نتایج پیشگیری غیر کیفری در کاهش جرم در فضای مجازی پرداخت و بر نقش آگاهی بخشی پیشگیرانه تاکید داشت.

دکتر جهانشاه شکری به نقش ضمانت اجراهای کیفری در پیشگیری از جرایم سایبری پرداخت.

وی در رابطه با ضمانت اجراهای کیفری در واکنش با جرایم سایبری اشاره داشت که انتظار هست ما در رویکرد مقایسه‌ای بین جرایم سنتی و جرایم سایبری، به دلیل سهولت در ارتکاب جرایم سایبری و کشف مشکل آنها، ضمانت اجراهای کیفری سخت گیرانه تر و سزاگراتری داشته باشیم در حالیکه این نوع سیاست در قوانین کیفری مرتبط با جرایم سایبری دیده نمی شود که ضرورت انجام اصلاحات در ضمانت اجراهای کیفری مربوطه از سوی سیاست گذاران کیفری انتظار می رود.

در پایان خانم سمیه ازمل رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در استان ایلام به نقش وکلای دادگستری در پیشگیری از جرایم سایبری پرداخت.

وی به ظرفیت‌های وکلا در راستای پیشگیری از جرم اشاره داشت و مطرح نکرد که از وظایف عمده مرکز وکلای قوه قضاییه و وکلای دادگستری کمک به دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین است و موضوع پیشگیری را جزو تکالیف وکلای دلسور دانست.

وی به نقش وکلا در آموزش دانش آموزان  در مدارس در رابطه با پیشگیری از جرم اشاره کرد و تاکید داشت: در هر موردی که بحث پیشگیری وجود داشته باشند وکلا بصورت جهادی پیش قدم هستند.

 

 

Template Design:Dima Group