جلسه هیأت امنای موسسه آموزش عالی باختر در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ در سالن جلسات  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ، این جلسه باحضور آقای دکتر شکری نماینده محترم تام الاختیار وزیر در هیأت امناء ، آقای مهندس حسنی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری و اعضای محترم هیات امناء در سالن جلسات تشکیل گردید. ابتدا گزارش عملکرد توسط خانم دکتر شریفی سرپرست دانشگاه ارائه و بررسی مصوبات در دستور کار قرار گرفت. سپس بندهای ازپیشنهادات مشترک و تعدادی از پیشنهادات اختصاصی دانشگاه مطرح و پس از بحث و بررسی وتوضیحات اعضای محترم هیأت امناء پیشنهادات مذکورتوسط اعضاء مصوب گردید.

 

 

Template Design:Dima Group