• اطلاعيه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مهر 97 دانشگاه باختر

  اطلاعيه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد مهر 97 دانشگاه باختر

 • بدرقه ی دانشجویان ورزشکار اعزامی چهاردهمین المپیاد ورزشی کشور توضیح بیشتر
 • عیدفطر

  عیدفطر

 • راه اندازی وب سایت جدید

  راه اندازی وب سایت جدید

  وب سایت جدید دانشگاه کاری از واحد فناوری اطلاعات توضیح بیشتر
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

اخبار تصویری اخبار تصویری

 • 1
 • 2
 • 3

جشن دانش آموختگی

 • جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی
 • جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی

 • جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی

 • جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی

 • جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی

 • جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی

  جشن دانش آموختگی