به مناسبت روز دانشجو مراسم گردهمایی تخصصی روانشناسی با همکاری انجمن علمی روانشناسی و اساتید و اعضای هیئت علمی برگزار گردید.  

Template Design:Dima Group