سرپرست دانشگاه باختر به منظور بررسي کيفيت برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و ارزيابي آن، از حوزه‌هاي‌ امتحاني دانشگاه بازديد بعمل آرود.

 

This is a bridge
This bridge is very long

 

  به گزارش روابط عمومي،  دکتر شریفی در جريان اين بازديد با تاکید بر رعايت قوانين و مقررات آموزشي توسط دانشجويان و عوامل برگزاري امتحانات بیان کرد که رعایت استاندارهای آزمون های پایان ترم يک هدف ارزشمند است، که در اين راستا واحد آموزش با تلاش و بهره گیری از کلیه امکانات مورد نیاز با اقدامات انجام شده گام های موثری در ارتقاء سطح کيفيت برگزاري امتحانات برداشته است.
در این بازدید سرپرست دانشگاه به همراه دکتر آزاد خانی معاون آموزش و تحصيلات تکميلي و دکتر شکری مدیر حراست دانشگاه با تعدادي از دانشجويان، استادان حاضر در جلسه و سایر عوامل اجرایی آزمون، گفتگو کرد و از روند برگزاري امتحانات مطلع گرديد.
دکتر شریفی با آرزوی توفیق و سلامتی برای کلیه دانشجویان بازدید از حوزه های امتحانی را به پایان رساند.

Template Design:Dima Group