نشست تخصصی گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم گروه و استقبال خوب دانشجویان تحت عنوان پژوهش سالم و پروپوزال نویسی در سالن جلسات پردیس دانشگاهی باختر در روز پنجشنبه ۱۶آذر ۱۴۰۲همزمان با روز دانشجو برگزار گردید

در ابتدای این نشست جناب آقای دکتر غفاری نیا مدیر گروه علوم تربیتی ضمن تبریک روز دانشجو و عرض خیر مقدم محضر اساتید و دانشجویان به بیان مطالبی پیرامون پژوهش سالم پرداخته و کلیات طرح پروپوزال را مطرح نمودند و در ادامه هر کدام از اساتید به بیان دیدگاه خود در رابطه با پژوهش پرداخته و نهایتا کارگاه پروپوزال نویسی به شکل تخصصی برگزار گردید که با استقبال کم نظیر دانشجویان دانشگاه باختر انجام پدیرفت. در پایان ضمن تشکر از همکاری و همراهی سرپرست دانشگاه باختر برای کمک در  برگزاری این نشست، مصوب گردید که انشالله چنین نشست های تخصصی تا پایان سال بطور مستمر در دستور کار گروه قرار گیرد.

 

                                               

نشست تخصصی گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی و مدیریت آموزشی
نشست تخصصی گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی و مدیریت آموزشی
نشست تخصصی گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی و مدیریت آموزشی
نشست تخصصی گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی و مدیریت آموزشی
نشست تخصصی گروه علوم تربیتی با حضور اعضای محترم و دانشجویان رشته ی علوم تربیتی و مدیریت آموزشی

Template Design:Dima Group