قابل توجه دانشجویان عزیز

با توجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال تحصیلی لطفا نسبت به پرداخت بخش یا تمام بدهی خود تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اقدام نمایید.

 

 

                                                             امور شهریه

Template Design:Dima Group