با موافقت وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری، خانم ‌دکتر فاطمه شریفی به عنوان سرپرست موسسه منصوب شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی باختر مراسم تودیع و معارفه با حضور نمایده محترم وزیر در هیات امناء، رئیس و اعضای محترم هیات امناء و رئیس و اعضای هیات موسس، مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ایلام در حضور کارکنان برگزار گردید.

Template Design:Dima Group