اطلاعیه ی مهم گذراندن دروس عمومی

دانشجوی عزیز:

با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ترم، با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دان