اطلاعیه ی مهم گذراندن دروس عمومی

دانشجوی عزیز:

با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاهها، برای حل مشکل عقب‌ماندگی تحصیلی در این ترم، با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان " دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس های مجازی جایگزین را بگذرانید.این امر را برای دروس عمومی باید انجام دهید.

جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه از درس های مجازی را بگذرانید.

 

  • بر اساس بخش نامه ارسال شده به گروه های معارف انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات کلاس های لغو شده، تا سقف ۱۵ نمره از ۲۰ نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که إعمال آن توسط استاد و گروه معارف مربوطه ضروری است.
  • حتما هر درس مجازی انتخاب شده را به اتمام رسانده و گواهی نامه آن را پرینت بگیرید و یا در رایانه خود ذخیره نمایید.

آدرس سایت ثبت نام:

https://ec.nahad.ir/

 

 

ورود کاربران

 

ورود کاربران