ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه باختر در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی

 به اطلاع علاقمندان به تحصیل در دانشگاه می رساند با پیگیری های بعمل آمده سازمان سنجش با ثبت نام تکمیل ظرفیت در م