برگزاری آزمون درس تربیت بدنی و ورزش 1

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون درس تربیت بدنی و ورزش روز پنج شنبه 2خرداد ماه در محل سالن های ورزشی برگزار خواهد گردید.