اطلاعیه ی تغییر ساعت کاری دانشگاه

به استحضار مراجعین محترم به دانشگاه می رساند پایان ساعت کاری دانشگاه تا اطلاع ثانوی ساعت 14 می باشد.(روزهای پنج شنبه ساعت 12:30)