برگزاری کارگاه تندخوانی و تقویت حافظه

به همت سرپرست امورفرهنگی دانشگاه کارگاه تقویت حافظه و تند خوانی در روز سه شنبه هفته ی قبل برگزار گردید.

دراین کارگاه اقای حاتمی فر تکنیک های مختلف تند خوانی و تقویت حافظه را تدریس نمودند.