اطلاعیه امور شهریه و صندوق رفاه

با توجه به نزدیکی به ایام امتحانات پایان ترم، شایسته است نسبت به تسویه بدهی  خود اقدام نمائید.

با توجه به نزدیکی به ایام امتحانات پایان ترم، شایسته است نسبت به تسویه بدهی  خود اقدام نمائید.

ورود کاربران

 

ورود کاربران