انتصاب سرپرست موسسه آموزش عالی باختر ایلام

 برادر ارجمند جناب آقای علی درویشی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست موسسه آموزش عالی باختر ایلام که بیانگر تعهد ،کارآمدی ، لیاقت و شایستگی های بر جسته آن برادرگرامی در صحنه های خدمت صادقانه است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی

ورود کاربران

 

ورود کاربران