اطلاعیه انتصاب

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه باختر ، مدیرگروه آموزشی حقوق و مشاور رئیس دانشگاه در حوزه های امور حقوقی و نظارت و ارزیابی منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه باختر ایلام، دکتر «جهانشاه شکری» عضو محترم هیات علمی، را به عنوان مدیرگروه آموزشی حقوق و مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی و نظارت و ارزیابی منصوب نمودند. از خداوند متعال توفیق خدمت روز افزونتان را مسالت می نماییم.
ورود کاربران

 

ورود کاربران