اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد تکمیل ظرفی

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کارشناسی ارشد

  1. مدرک کارشناسی به همره کپی آن
  2. کپی تمام صفحات شناسنامه (دو سری)
  3. کپی کارت ملی (دو سری)
  4. کپی کارت نظام وظیفه (دوسری- برای آقایان)
  5. 6 قطعه عکس
  6. اسکن کلیه مدارک ذکر شده
ورود کاربران

 

ورود کاربران