اطلاعیه ی تقدیر از اساتید پژوهشگر

 

قابل توجه اساتید گرامی

 


در راستای تقدیر از پژوهشگران برتر در هفته پژوهش،از کلیه اساتید که فعالیت های پژوهشی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 

 

تاکنون که  با نام دانشگاه باختر داشته اند، مستندات خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.

 


معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه باختر

ورود کاربران

 

ورود کاربران