⚡️ "دکتر لطیف امامی" بعنوان رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران - شعبه استان ایلام انتخاب شد

?️ دکتر لطیف امامی به غرب انلاین گفت:  انجمن علمی بازاریابی ایلام  با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در موسسه آموزش عالی باختر ایلام مستقر  بوده و آماده ارائه خدمت در زمینه آموزش، مشاوره، تحقیقات بازار و مطالعات بازاریابی و...  به شرکت های تولیدی، ادارات دولتی،  اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، شرکت های دانش بنیان، بانک ها ، بیمه ها  و اشخاص حقیقی و ...  می باشد.

?️ وی اضافه کرد: جهت عضویت در انجمن علمی بازاریابی ایران میتوان ( به ویژه دانشجویان مقطع ارشد و دکترا )  از طریق سایت انجمن و یا سایت موسسه آموزش عالی باختر ایلام اقدام نمود .

آدرس سایت

 

ورود کاربران

 

ورود کاربران