اطلاعیه ارائه دروس در ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر برگزاری ترم تابستان، بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که متقاضی اخذ ترم تابستان هستند می رساند از تاریخ 5/5/99 به سایت دانشگاه مراجعه و نسبت به تکمیل فرم پیش انتخاب واحدهای درسی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برگزاری ترم تابستان منوط به حد نصاب رسیدن کلاس ها می باشد.

معاونت آموزشی

 

لینک فرم ثبت نام

ورود کاربران

 

ورود کاربران