اطلاعیه برگزاری آزمون پایان ترم

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه باختر می رساند در راستای اولویت حفظ سلامت دانشجویان، کارکنان و اساتید، سامانه و نرم افزارهای لازم جهت برگزار