متن پیام رئیس محترم هیات امنا دانشگاه به مناسبت روز دانشجو

  پیام جناب آقای دکتر حسین زاده رئیس محترم هیات امنا دانشگاه باختر ایلام:

 روز دانشجو  را به تمامی اصحاب علم واندیشه خصوصا دانش