تجلیل از معلمان نمونه ی استانی و درخشش دانشجویان دانشگاه باختر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باختر ایلام دو نفر از منتخبین استانی معلمان نمونه از بین دانشجویان این مرکز دانشگاهی می باشند،  خانم ها نسترن شیرخانی و نرگس زنگي بند دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی این دانشگاه، منتخبین مراسم تجلیل از معلمین نمونه استانی بوده اند که بدینوسیله با کمال خرسندی از سوی رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حسین زاده،و معاون محترم آموزشی جناب آقای علی درویشی و کلیه کارکنان دانشگاه  به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی موفقیت های بیشتر در عرصه تعلیم و تعلم را داریم.