اطلاعیه ی ثبت نام جهت دریافت وام صندوق رفاه دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویی هرچه سریعتر به قسمت شهریه و صندوق رفاه مراجعه فرمایند.

واحد شهریه و صندوق رفاه