برگزاری برنامه ی طرح رایگان سلامت

به گزارش روایط عمومی دانشگاه باختر برنامه ی طرح تست سلامت رایگان در روهای 17 و 24 و 22و29 برای آقایان و خانم در محل ساختمان اداری دانشگاه برگزار گردید.

در این طرح تست های ویژه ای از قبیل پیکر سنجی، ارزیابی ناهنجاری اسکلتی و.... به صورت رایگان توسط پزشک متخصص از دانشجویان انجام گردید.