ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی

با کمال تاسف و تاثر؛ ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید محمود شاهرودی

رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت عرض نموده برای این فقیه جلیل رحمت و رضوان واسعه الهی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی دانشگاه باختر