روز دانشجو مبارک

 

 

 

روز قلم های تیز، روز فکر های خلاق

روز اندیشه های نو، روز تو

 

روز دانشجو مبارک …