صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : حسین
نام خانوادگی : حیدری تبار
واحد سازمانی : ریاست
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
پست سازمانی سرپرست
سابقه خدمت :
تلفن :
آدرس پست الکترونیکی :